İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Samsun Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Ladik İlçesi Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi

  • İlçe bütününde yerleşim birimlerindeki bütün yapıların (konut, ticarethane, ahır vb.) yerinde tespiti ile sayısallaştırılarak bölgenin yapı envanterinin çıkarılması ve bu envantere ait veri tabanının oluşturulması hedeflenmiştir.
  • Söz konusu envanter diğer çalışmalarla birlikte afet senaryolarının hazırlanması, kayıp tahmininde bulunulması, müdahaleye yönelik analizlerin yapılması ve kapasitenin sorgulanması bakımından önem arz etmektedir.