İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Samsun Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Afete Maruz Bölgelerin Sayısallaştırılması

  • Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen “Afete Maruz Bölgeler”e ait krokiler sayısallaştırılarak ilgili kadastro paftaları ile çakıştırılmış ve il geneli için dijital ortamda AMB arşivinin eksiksiz oluşturulması hedeflenmiştir.
  • Bu alanlar içinde kalan parsellere tapuda yapı yasağı şerhi düşülerek, can ve mal güvenliği açısından kanun gereği imar ve iskânın önüne geçilebilmektedir (mevzuatta belirtilen çalışmaları yaptığı takdirde planlama yapılabilir). Ayrıca mevzuat gereği ilgili idarelerin afet sonrası çalışma yapamayacakları alanların belirlenmesine dair altlık oluşturmaktadır.