İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Samsun Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Heyelan Duyarlılık Haritası Üretilmesi (19 Mayıs İlçesi)

  • Bölgeye ait 1/25000 ölçekli topografik haritaların 3 boyutlu hale getirilmesi ve MTA’dan temin edilen heyelan envanter haritalarının gözlemsel tespitlerle desteklenmesiyle, literatürdeki yöntemler kullanılarak ilçe genelinde heyelan duyarlılık haritasının üretilmesi amaçlanmıştır.
  • Elde edilen heyelan duyarlılık  haritası ile kritik ve büyük bütçeli tesislerin planlanması aşamasında risk ve mühendislik ekonomisi açısından uygunluk sorgulaması yapılabilecektir.