İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Samsun Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İyileştirme Şube Müdürlüğü

 

İyileştirme  Şube   Müdürlüğünün  Görevleri:

1)Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirleri almak.

 

2) Afet ve acil durum bölgelerinde geçici yerleşmeyi sağlamak, zarara uğramış kişilerin tedavi, iaşe, ibate, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini yürütmek.

 

3) Afet ve Acil Durum bölgelerinde meydana gelen hasar tespit çalışmalarını yapmak, il genelinde kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğini sağlamak.

 

4) Afete uğramış yerlerin imar, plan, proje işlemleri ile bu alandaki hukuki işlemlerin yürütülmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak.

 

5) Afet sonrası afetzedelerin hak sahipliği ve borçlandırma işlemleri ile konut tahsisi çalışmalarını yapmak.

 

6) Afete uğramış bölgelerde hak sahibi afetzedelerin daimi iskanı için yeni yerleşim yerlerinin tespiti çalışmalarını yapmak.

 

7) Afetzede yerleşim alanı seçiminde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan taşınmazların arsa tahsisi, tescil, cins değişikliği, kat mülkiyeti çalışmalarını yapmak ve kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

 

8) Afete uğramış bölgelerde Valiliklere gönderilen; afetzedelerin yedirme, giydirme, barındırma, onarım yardımları ve nakdi ödemeleri kullanmak.

 

9) Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyeler ve Özel İdareler  için yardım ödeneklerinin talep edilmesi ve aktarılması.

 

10) Afet bölgelerinde hak sahibi afetzedelerin daimi iskanlarını sağlamak amacı ile ihaleli ve E.Y.Y.(Evini yapana yardım)metodu ile konut, işyeri, ahır  binalarının yapılması, orta hasarlı binaların onarılması ve yerleşim yerlerinde afet önleyici tedbirlerin alınması ve alt yapılara ilişkin çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak.

 

11) Afet sonrası diğer kamu ve kuruluşlarının maddi, teknik ve sosyal  imkanlarından yararlanarak koordinasyonu sağlamak.

 

12) İlimizde meydana gelmesi muhtemel afetlerde kanunla verilmiş yetkileri kullanmak.

 

13) Kendi konularında diğer şube müdürlükleri ile koordineli çalışmak.

 

14) İl  Müdürünün vereceği benzer görevleri yapmak.