İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Samsun Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Afet ve Acil Durum Alanlarının Belirlenmesi

  • Afet sonrası geçici iskan ve iaşe hizmetlerinin etkin olarak sağlanması amacıyla, daha önceden yerel idareler tarafından belirlenen alanların farklı meslek disiplinlerince (jeoloji, jeofizik, inşaat, harita müh. ve şehir plancısı) yerinde incelenerek etüt edilmesi ve uygun alanların sayısal hale getirilmesi hedeflenmiştir.
  • Söz konusu alanlar (çadır kurma alanı, toplanma alanı, yardım kabul yeri, yardım dağıtım yeri, enkaz döküm alanı) olası afet ve afet sonrası ikincil afetlerden en az etkilenebilecek özellikte olup, afet anından itibaren hizmet verebilecektir.