İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Samsun Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Samsun AFAD Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu’nda(27.10.2018) 27 Ekim 2018

Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 22-24 Ekim 2018 tarihleri arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde düzenlenen Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu’na katılım sağladı.

 Sempozyuma İl Müdürlüğünü temsilen katılan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Md. V. Kıvanç ÇALIŞKAN, Ladik İlçesi’nde afete yönelik yürütülen Müdürlüğümüz çalışmalarının anlatıldığı ‘Bütünleşik Afet Tehlike Haritaları Çalışmaları Kapsamında Ladik İlçesi’nde Yürütülen Çalışmalar’ başlıklı bildiriyi sunmak üzere hazır bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Md. V. Kıvanç ÇALIŞKAN sunumunda, Ladik ilçesinde 2011 yılından itibaren sırasıyla yapı envanter çalışmaları, mikrotremor ölçümleri ve heyelan duyarlılık analizi çalışmalarından bahsederek, her an deprem tehdidi altındaki Ladik’in Kuzey Anadolu Fayı’nın aktif tektonizması içinde önemli bir noktada var olduğuna, yapısal ve zemine dayalı çalışmaların Müdürlüğümüz imkanları dahilinde azami seviyede yürütüldüğüne vurgu yaptı. Sunum sırasında yapı envanter toplama çalışmaları, mikrotremor ölçümleri ve heyelan envanter toplama çalışmaları sırasında ilçe genelinde yapılan çalışmalar sırasında çekilen fotoğraflar gösterildi.

 

Çok sayıda bilim insanının katıldığı sempozyumda; ‘Kuvaterner Jeolojisi ve Jeomorfoloji’, ‘Maden İşletme ve Cevher Hazırlama’, ‘Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras’, ‘Maden Yatakları’, ‘Doğal Afetler’, ‘Niğde’, ‘Stratigrafi ve Sedimantoloji’, ‘Doğal Yapı Malzemeleri’, ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri’, ‘Mineraloji-Petrografi’, ‘Hidrojeoloji’, ‘Mühendislik Jeolojisi’, ‘Tektonik ve Yapısal Jeoloji’ ve ‘Jeofizik-Jeodezi’ oturumlarında 130’un üzerinde sunum yapıldı. Bu sunumlardan biri olan ‘Bütünleşik Afet Tehlike Haritaları Çalışmaları Kapsamında Ladik İlçesi’nde Yürütülen Çalışmalar’, Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Planlama ve Risk Azaltma Şube Müdürlüğünün fen ve mühendislik bilimine katkı sağladığı yeni çalışma oldu. Böylece, Müdürlüğümüz bu çalışma ile daha önceki yıllarda gerçekleştirilen sempozyum, kongre ve konferanslarda bilimsel literatüre sağladığı katkı sayısını 26’ya çıkarmış oldu.