İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Samsun Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

TAMP VE İLGİLİ MEVZUATI GÜNCELLEMELERİNE İLİŞKİN TOPLANTI YAPILDI 13 Eylül 2018

Bilindiği üzere 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 nolu "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile teşkilatımız İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu haline gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile teşkilatımızda ve diğer Bakanlıklarda yapılan
değişiklikler sonucu Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve ilgili mevzuatının güncellenmesi gerekliliği ortaya çımıştır.


Bu sebeple Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ve yerel düzey hizmet grubu operasyon planları içeriği ile ilgili görüş ve önerilerin alınması amacıyla 12 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 14.00'da Müdürlüğümüz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 19 Mayıs Toplantı Salonunda yerel düzey hizmet grubu yöneticileriyle toplantı gerçekleştirilmiştir. TAMP-Samsun Sekretaryası moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda hizmet gruplarının mevzuata ilişkin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, AFAD Başkanlığına sunulmak üzere toplantı değerlendirme raporu oluşturulmuştur.